Activiteiten Zorg aan Zee 2018

 • Het bestuur en de vereniging zijn 5 keer in een ALV bij elkaar geweest voor een vergadering.
  Zorg, financiën, huisvesting staan vast op de agenda. Er worden verslagen van deze vergaderingen gemaakt.
 • Er zijn vijf evaluatievergaderingen geweest met WoonDroomZorg (WDZ), de zorgleverancier.
  Bewoners, oudervereniging, zorg, financiën, het team, WDZ staan vast op de agenda.
 • Begroting en jaarstukken zijn gepresenteerd, goedgekeurd en vastgesteld.
 • Er is via WDZ 24/7 zorg geleverd aan de bewoners van de 8sprong volgens vastgelegde afspraken.
 • Er zijn acties ondernomen i.v.m. de nieuwe privacy wetgeving AVG.
 • Er zijn samen met WDZ sollicitatieprocedures bijgewoond/gevolgd.
 • De website is vernieuwd/geactualiseerd en er zijn flyers gemaakt.