Appartement beschikbaar

Omdat één van de bewoners de 8sprong helaas heeft verlaten is er een appartement vrijgekomen.

Het is de hartenwens van zowel  de bewoners als van hun ouders/bewindvoerders om iemand uit Zandvoort of omgeving te vinden die eerdaags de opengevallen plaats in wil gaan nemen.

We denken daarbij aan iemand met een verstandelijke beperking die past binnen onze bewonersgroep (wat vooraf uitgebreid getoetst zal gaan worden).

De leeftijdsopbouw van de huidige 8sprongbewoners loopt van 34 t/m 45 jaar maar kandidaten die jonger zijn dan 34 zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom.

Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van mogelijk geschikte kandidaten (die zelf ook bereid zijn actief betrokken te zijn binnen onze oudervereniging) kunnen rechtstreeks contact opnemen met de leden van de selectiecommissie:

Evert van der Mije (023 – 5716457 of 06 – 40733480) of Jan Willem Bronsveld (023 – 5381147 of 06 – 16282958).

Nieuwe bewoner zorg aan zee