Welkom bij de 8Sprong!

8sprong logo

De 8sprong, gesitueerd in hartje Zandvoort is een woonvoorziening waar 8 jongvolwassenen met een autistische en/of verstandelijke beperking begeleid zelfstandig kunnen wonen. Alle bewoners hebben een eigen appartement maar ondernemen ook veel samen onder het toeziend oog van professionele zorgverleners. Het wooninitiatief de 8sprong is opgezet door de ouders van de bewoners die samen de vereniging Zorg aan Zee vormen. Onderling respect en betrokkenheid bij elkaar zijn belangrijke uitgangspunten. De locatie van het huis draagt er tevens toe bij dat de bewoners goed kunnen integreren zowel in de buurt als binnen de maatschappij.

De bewoners

Het huis wordt momenteel bewoond door vier jongens en 2 meisjes die doordeweeks overdag van hun dagbesteding gebruik maken of een baan hebben.
’s Avonds kookt bij toerbeurt één van de bewoners (onder begeleiding) voor zijn of haar huisgenoten. Tevens zijn er een aantal taken die wekelijks om beurten worden uitgevoerd. Zelfstandig maar toch samen zeggen zij zelf.
De jongeren stellen zichzelf graag aan u voor op deze pagina.

De zorgverlening

Voor de realisatie van de zorg voor de bewoners in de 8sprong zijn de ouders al weer een aantal jaren geleden in zee gegaan met Woondroomzorg (een professionele organisatie die de zorg levert aan een aantal ouderinitiatieven). Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de individuele pgb’s van de bewoners (PGB = Persoons Gebonden Budget).

Door de samenwerking met Woondroomzorg en de door hen geleverde professionele begeleiding wordt een veilige woonomgeving gecreëerd waarbinnen de bewoners zich zowel thuis voelen als zich kunnen blijven ontwikkelen.

De 8 Sprong Zandvoort, Zorg aan Zee

Sponsors en donateurs

Sponsors en donateurs zijn belangrijke pijlers voor de vereniging.
De doorlopende bezuinigingen op allerlei zorgvoorzieningen, door de overheid, zijn ook bij de 8Sprong voelbaar en zorgen ervoor dat we steeds meer zijn aangewezen op sponsoring zowel door particulieren, fondsen en bedrijven. De vereniging moet tevens geld achter de hand houden om aan contractuele verplichtingen te kunnen blijven voldoen en om (waar het de algemene ruimtes betreft) meubilair of apparatuur, die aan vervanging toe is, te kunnen aanschaffen.

Hiervoor doen wij een beroep op U. Alle giften (groot en klein) zijn van harte welkom!

Vereniging Zorg aan Zee Anbi Status

ANBI status

De Vereniging Zorg aan Zee is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nummer 815609590). Deze ANBI status geeft zowel particulieren als bedrijven ruimere mogelijkheden om donaties als aftrekposten op te voeren in de belastingaangifte.

Wilt U hier meer over weten neem dan contact met ons op zodat we de mogelijkheden met U kunnen doornemen.