Sponsors en donateurs

Wij hebben u nodig!

De overheid kort doorlopend op allerlei sociale voorzieningen waardoor de minst sterken in onze maatschappij het moeilijk hebben. Daarom doen wij een beroep op allen die ons een warm hart toedragen.

Wij zijn altijd actief opzoek naar nieuwe donateurs of sponsors!
Alle giften, groot en klein, zijn van harte welkom!

Middels de verkregen ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling, nummer 815609590) van de vereniging is het zeer aantrekkelijk om geld te doneren omdat deze als gift in de belastingaangifte kan worden opgegeven.
Alle ontvangen bedragen komen vanzelfsprekend ten goede aan de bewoners.
De werkzaamheden die (bestuurs)leden voor de vereniging Zorg aan Zee verrichten worden op geen enkele wijze financieel of anderzijds vergoed.

Neem voor meer informatie contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.
Of stuur ons een mail en wij nemen contact met u op! info@zorgaanzee.nl

Wij hebben sponsors nodig

Wanneer u liever zelf een schenking wilt overmaken kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken:

NL61INGB0008247608 

Ten naam van Vereniging Zorg aan Zee

Sponsorvermelding:

Via deze weg willen wij alle sponsors hartelijk bedanken voor hun steun en de mogelijkheden die zij ons bieden!
Als blijk van dank zetten wij onze sponsors graag in een zonnig daglicht doormiddel van een naamsvermelding op onze site:

Sponsors ZAZ de 8SprongSponsors:

J.C. Molenaars
D. Bronsveld
E. Kool-Flinkevleugel

Ook willen wij de donateurs die ervoor gekozen hebben anoniem te doneren heel hartelijk bedanken!

Hartelijk bedankt!