ANBI-erkenning

Vereniging Zorg aan Zee heeft een ANBI-erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling). Door deze ANBI-erkenning hebben ondernemers en particulieren Anbi erkenning Vereniging Zorg aan Zeeruimere mogelijkheden om sponsorgelden en donaties als aftrekposten te verwerken in belastingaangiften.

Download hier het belastingformulier Overeenkomst periodieke gift in geld” 

Ook sponsor of donateur worden?
Alle giften, groot en klein, zijn van harte welkom!

Heeft u vragen mbt donaties neem dan gerust contact met ons op.

Wanneer u liever zelf een schenking wilt overmaken kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken:

NL61INGB0008247608 

Ten naam van Vereniging Zorg aan Zee

ANBI voorwaarden

Naam van de instelling:

Vereniging Zorg aan Zee

Post -en bezoekadres:

Koningstraat 45, 2042 VG Zandvoort

RSIN:

Een RSIN, Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, is een fiscaal identificatienummer van een instelling, te vergelijken met het BSN van een persoon.
Het RSIN van onze vereniging is: 815609590

Het beleidsplan:

De vereniging Zorg aan Zee onderhoudt en continueert een kleinschalige woonzorg voorziening voor acht jongeren met een verstandelijke beperking in het hart van Zandvoort, voor een betere integratie in de maatschappij. Klik hier voor het volledige beleidsplan.

Het beloningsbeleid:

Alle werkzaamheden die de (bestuurs)leden voor Vereniging Zorg aan Zee verrichten worden op geen enkele wijze financieel of anderszins vergoed.

Namen van de bestuurders:

Voorzitter: Evert van der Mije
Penningmeester: Dave Piller
Secretaris: Vera Dieben-Adegeest

De doelstelling:

De vereniging Zorg aan Zee had als doel het verwezenlijken en in stand houden van een woonzorg voorziening voor haar jongeren in het centrum van Zandvoort. De woonvoorziening is gerealiseerd, het in stand houden van deze woonvoorziening en de zorg voor de jongeren blijven de belangrijkste taken van de vereniging.

Verslag van de activiteiten:

Sinds de oprichting in 1997 en tot aan de opening van de woonvoorziening ‘de 8sprong’ in 2009 heeft de vereniging zich intensief bezig gehouden met het werven van sponsoren en donateurs. De zorg, begeleiding en financiën blijven een zeer groot aandachtspunt. Tevens blijft het onderhouden van alle contacten met oa. de gemeente, woningstichting, overheidsinstanties. sponsoren etc. een belangrijk deel van de activiteiten vormen. Deze worden besproken en vastgelegd tijdens de notulen van de regelmatig gehouden ledenvergaderingen. Klik hier voor het volledige activiteiten verslag.

Financiële verantwoording:

Klik hier voor de jaarcijfers

Secretariaat

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: Evert van der Mije

  • Penningmeester: Dave Piller

  • Secretaris: Vera Dieben-Adegeest