/Privacy
Privacy

Privacy

Vereniging Zorg aan Zee respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij Vereniging Zorg aan Zee hiertoe wettelijk verplicht is.

Vereniging Zorg aan Zee legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht.

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij slechts voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website en niet voor commerciële doeleinden. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde (anonieme) informatie wordt alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Vereniging Zorg aan Zee behoudt zicht het recht voor dit privacy statement te wijzigen.

Mocht u zich willen afmelden als sponsor neem dan contact met ons op middels het contactformulier of via mail: info@zorgaanzee.nl